Arthur Moeller van den Bruck

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
Arthur Moeller van den Bruck

Arthur Moeller van den Bruck, født den 23 april 1876, død 30 maj 1925, var en tysk filosof.

Bruck skabte begrebet Das dritte Reich (Det Tredje Rige) i sin bog af samme navn. Samme år som han skrev bogen arrangerede Hitler et privat møde med ham. Hitler blev imponeret af Bruck og mente at han var den åndelige garant for Tysklands genopbygning. Bruck kunne godt lide Hitlers passionerede fanatisme men mente dog at Hitler svækkedes af det han kaldte proletaritær primitvisme: Hitler manglede at give sin nationalsocialisme et intellektuelt fundament. Tre år efter mødet med Hitler begik Arthur Moeller van den Bruck selvmord.

Hitlers modernistiske nationalstat afveg fra Brucks vision om det Tredje rige.

Bruck mente, ligesom andre i kredsen omkring den konservative revolution, at hovedfjenden var den britiske materialisme, primært repræsenteret ved den angelsaksiske kapitalisme. Han beskrev liberalismen som et døende folks sidste sygdom: den har "undermineret kulturer, den har ødelagt religioner. Den har smadret fædrelande. Den medfører menneskehedens selvopløsning".

Samtidig anså Bruck ikke Sovjetunionen for at være en fjende af Tyskland men alieret i kampen mod kapitalismen. Kommunismen havde ikke haft held med at forandre den russiske mentalitet, idet landet stadig var preussisk under overfladen. Bruck inspirerede til den nationalsocialistiske pakt med Sovjet, som imidlertid blev afbrudt af Hitler.

Bruck var den russiske forfatters Dostojevskijs tyske oversætter. Dostojevskij, som var den første til at nævne behovet for en Konservativ revolution, øvede en stor indflydelse på Brucks syn på det store land i øst. Den russiske tradition synes at være én lang reaktion mod"idéerne fra 1789" og Rusland udgjorde dermed et skjold for hele Europa. Dets mission var at rense den vestlige verden fra den liberale sindstilstand.

Bruck var kritisk overfor marxismen som han anså for at være en anden form for britisk materialisme. Mod den internationalistiske, demokratiske og proletariske socialisme satte han en nationalistisk, elitær og autoritær socialisme. Den begynder hvor marxismen slutter og har til formål at eliminere alle spor af liberalisme i verdens åndelige historie. Brucks tyske socialisme krævede en fuldstændig nationalisering og socialisering af samfundet, noget som også stod i NSDAP's partiprogram, men som afvistes af Hitler og aldrig blev realiseret i det Tredje rige.


Citater

  • "Den konservatives opgave er at skabe en verden som er værd at bevare."
  • "Revolutioner har evigheden imod sig; konservatismen har evigheden på sin side."
  • "Den tyska nationalisme kæmper for det Sidste rige: evigt indadrettet, aldrig fuldbyrdet."
  • "Hvert folk har sin egen socialisme."

Eksterne links