Dansk Forum

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
Dansk Forums logo, motiv fra Jellingestenen

Foreningen Dansk Forum blev etableret på et større møde i foråret 1996 og eksisterede frem til foreningens nedlæggelse i 2001 eller frem til 2003, hvor dens hjemmeside blev nedlagt. Foreningen bestod overvejende af yngre medlemmer og dens profil var nationalorienterede. Så vidt vides var foreningens formand igennem hele perioden frem til dens nedlæggelse Martin Kasler.

Et af foreningens slogans var ”Altid Danmark”.


Dansk Forums program

Foreningens program blev indledt således: ”Danmark er danskernes ejendom. Nogen er ved at stjæle det fra os. Det er dybt krænkende at få frataget, hvad der retmæssigt tilhører en. Vi tillader normalt ikke, at fremmede mennesker tager vore ejendele fra os. Så går vi til politiet og domstolene og kræver at få vor ejendom tilbage. Men hvor skal man gå hen, hvis de, som laver lovene, stjæler? Ja, når de oven i købet laver lovene, så det er tilladt for dem at stjæle: Hvad gør man så? Hvor anker man hen? Hvem appellerer man til? Til folket!”.

Medlemsaktiviteter

I foråret 1997 kørte foreningen en plakatkampagne med titlen ”Samfundets fjende nr. 1-10” med profiler, som foreningen mente skadede Danmark. Bl.a. Jørgen Poulsen som daværende formand for Røde Kors samt DNSB-formanden Jonni Hansen blev portrætteret i plakatkampagnen om samfundets fjender. Plakatkampagnen fik en del omtale og foreningens formand deltog i en debat med Jørgen Poulsen i TV2. Derudover foretog foreningens medlemmer klistermærkeopsætning, graffiti og festarrangementer. Endvidere afholdte Dansk Forum også en række foredrag bl.a. i foråret 1999 med den herboende serbiske skuespiller Slavko Labovic, som havde ytret sig meget positivt om Serbien og dets naturlige ret til Kosovo. Foredraget kom i kølvandet på NATOs bombardementer af Serbien, som flere af foreningens medlemmer var meget kritiske over for.

Medlemsmedier

Foreningen havde i begyndelsen medlemstidsskriftet Runestenen som senere skiftede navn til Atterdag. Derudover drev foreningen også en debathjemmeside, Nationaldebat.dk, som flittig blev besøgt.

Afdækning af venstrefløjens aktiviteter

Dansk Forum foretog også forsøg på at kortlægge venstrefløjen herunder autonome grupper og deres aktiviteter med Faktagruppen. Foreningens medlemmer var flere gange blevet overfaldet bl.a. på i forbindelse med foreningens opstilling til konsistorievalg på Københavns Universitet.

Dansk Forum på Københavns Universitet

Udover den mere foreningsaktivistiske profil havde Dansk Forum også oprettet en studiekreds, Dansk Forums Studentergruppe, 25. september 1998. Studentergruppen henvendtes sig til studerende ved universiteter og andre højere læreanstalter. Til at begynde med blev forskellige højrefløjstænkere og –teoretikere debatteret samtidig med at studenterkredsen udgav tidsskriftet Alætheia.

I efteråret 1998 og 1999 stillede Dansk Forums Studentergruppe op til valg til Københavns Universitetets konsistorium med henblik på at blive valgt ind i fakultetsrådene for Samfundsvidenskab og Humaniora. Ved valget i 1998 fik gruppen 74 stemmer og valget det efterfølgende år fik de 88 af de afgivende stemmer. Ved en uddeling af Alætheia på Københavns Universitet overfaldes flere af studentergruppens medlemmer med det resultat, at foreningens tidsskrift forbydes til uddeling på Humanistisk Fakultet i maj 1999. Overfaldsmændene var venstreorienterede aktivister.

Masseeksklusioner fra Dansk Folkeparti

I august 1999 ekskluderes et større antal medlemmer af henholdsvis Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation DFU. Årsagerne til eksklusionerne var, at de pågældende medlemmer også var medlemmer i Dansk Forum.

Links