Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning

Clio avatar 200.jpg

Historiens muse Clio

Fri og uafhængig historisk forskning, og forskning i almindelighed, bliver mere og mere nødvendig i takt med at massemedierne og offentligheden i stadig højere grad gennemsyres af myter, dogmer, tarvelig propaganda og systematisk fordummelse.

Når det gælder emner som historie, religion, antropologi og jødiske anliggender står der som regel så store politiske og økonomiske interesser på spil, at det er forbundet med betydelig vanskelighed at informere sig om sagernes rette sammenhæng.

Den politiske korrekthed har efterhånden udviklet sig til en veritabel kræftsvulst i det samfundslegeme, vi alle er del af. Utallige eksempler viser, at det ikke blot er journalister og politikere, men også såkaldte "eksperter", der har forsømt deres pligt til at oplyse offentligheden korrekt. De frygter følgerne. Selv ellers dygtige fagfolk vil hellere bøje sig for den politiske korrekthed, end de vil udsætte sig for forfølgelse og miste deres levebrød. Solid folkeoplysning er en forudsætning for et velfungerende demokratisk eksperiment. Myter, dogmer, religiøs og politisk propaganda er af det onde, de skaber forvirring og uklarhed.

Abrahams tre religioner udgør dogmatiske, forældede, primitive, middelalderlige doktriner, hvis grundlag er det pure opsind. At disse skal have særstatus og nyde en særlig respekt er uforståeligt og uacceptabelt ud fra et videnskabeligt standpunkt.

Et helt grundlæggende dogme dekreterer, at alle mennesker er skabt "lige". Dog kan enhver se, at dette egalitære mantra kun har validitet i fantasiens verden. Moderne videnskab påviser, at naturen ikke kender nogen form for lighed. Vi forsøger at dokumentere den menneskelige etniske mangfoldighed og diversitet på objektivt empirisk basis.

Det såkaldte "jødespørgsmål" har eksisteret lige siden jøderne første gang kom i kontakt med vestlig civilisation. På grund af jødernes specielle karakter som en etnocentrisk og sammenhængende gruppe har deres kollektive indflydelse på de vestlige samfund ikke været uvæsentlig. Vi forsøger at belyse den indflydelse, som denne etniske minoritet har haft på Occidentens åndelige, kulturelle, sociale og politiske liv.

Jo mere man fordyber sig i de emner, vi behandler, jo mere vil man se, at de alle har én ting til fælles: De kan ikke diskuteres, der kan kun være én opfattelse af dem, den politiske korrekte, hvilken ofte ikke er den videnskabeligt korrekte. Selskabets formål er således at formidle politisk ukorrekt, men kvalificeret videnskab. Selskabet er uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser og arbejder på et akademisk grundlag, hvorfor vi tager afstand fra enhver form for absolutisme, fanatisme og totalitarisme. Vi ønsker blot at oplyse om, hvad der er videnskabelig dokumentation for, og hvad der må afvises som nonsens.

Kildekritik er i denne kontekst en velegnet metode. Hvor stammer informationerne fra? Er de pålidelige? Hænger de sammen? Revisionisme kan defineres som en kildekritisk metode. Revisionister beder om videnskabelig dokumentation for fremsatte påstande, og de reviderer deres synspunkter derefter.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning blev stiftet i 1997 for at opretholde den tradition for kildekritisk historieforskning, som har haft så mange udmærkede repræsentanter i Danmark (Madvig, Erslev osv.). Med vor hjemmeside og vort arbejde i øvrigt ønsker vi at hjælpe både unge og ældre til at tænke frit og selvstændigt på et solidt videnskabeligt grundlag. Hermed er det vores hensigt ikke blot at tjene rent videnskabelige, men også gode samfundsmæssige interesser.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning


Hjemmeside: http://dsfhf.dk/

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning kan kontaktes pr. e-mail på adresserne [email protected] & [email protected] eller på tlf.: 21 48 40 18.