Falangen

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning

Falangen

Spansk: ”Falange Española”

Falangens grundlægger: José Antonio Primo di Rivera.

Spansk politisk organisation der blev grundlagt i 1933 af José Antonio Primo di Rivera. Falangen var som politisk bevægelse på mange punkter en efterligning af den italienske fascisme, både hvad angår form og indhold. Bevægelsens grundlægger, Primo di Rivera, blev i 1936 henrettet af republikanerne under Den Spanske Borgerkrig, hvorefter general Francisco Franco y Bahamonde overtog ledelsen af organisationen. Med Francos overtagelse af Falangen blev flere forskellige højreorienterede bevægelser og grupperinger integreret i organisationen, som nu fik navnet ”Falange Española Tradicionalista”. I årene efter borgerkrigens afslutning i 1939 havde koalitionen ”Falange Española Tradicionalista” funktion som lovgivende forsamling. Dog blev dens politiske betydning og indflydelse gradvist reduceret i løbet af 1940’erne. Denne tendens med aftagende politiske indflydelse fortsatte helt frem til organisationens splittelse og efterfølgende opløsning i 1977, hvor bevægelsens daværende leder Adolfo Suàrez blev Spaniens første statsminister efter Francos død samme år. F.eks. blev ”Falange Española Tradicionalista” udfordret i 1960’erne af den katolske organisation Opus Dei. Siden splittelsen i 1977 eksisterer der i dag flere falangistiskorienterede partier i Spanien, men disse meget små foreninger har ingen egentlig politisk indflydelse. Eksempelvis Falange Auténtica (FA).


Falangens politiske grundlag

Ligesom den italienske fascisme var falangisternes politik præget af modstand og modvilje mod bolsjevismen og forskellige socialistiske og kommunistiske strømninger. Samtidig var organisationen kritisk indstillet for demokratiet, men også modstander af kapitalisme. Der er således eksempler på, at falangisterne omkring valget i 1936 var på konfrontationskurs med både kommunister og velhavende jordbesiddere samtidig med at de blev angrebet af venstreorienterede revolutionære. Dette kulminerede i større politiske uro og vold.

I modsætning til fascismens fokus på korporatisme havde nationalsyndikalisme større betydning for falangisterne, idet tilhængerne forsøgte at forene Spaniens fagforeninger ud fra en strategi, hvor elementer af nationalisme med træk fra katolicismen og integralisme var én af de centrale bestanddele samt anarkosyndikalisme som det andet hovedelement. En af grundtankerne i falangisternes optik var netop, at klassekamp ville blive afløst af en vertikal fagbevægelse, hvor både arbejdstagere og arbejdsgivere blev forenet i én faglig organisation. Desuden stræbte bevægelsen efter at genrejse Spaniens fortidige stolthed som stormagt samtidig med, at regionaliseringstendenser i f.eks. baskerlandet skulle modarbejdes for at skabe national enhed.


Falangisme i andre lande

Under borgerkrigen i Libanon var en af krigens aktører kristne falangister ligesom strømningen har haft relativ stor indflydelse i latinamerikanske stater.


Litteratur:

  • [1], Om José Antonio Primo di Rivera


Links

  • [2], Falange Auténticas hjemmeside.
  • [3], Falange Auténtica på Youtube.