Geopolitik

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning

Geopolitik er to ting. På den ene side er det studiet af et lands politik, historie og samfund på grundlag af dets geografi og er som sådan det internationale modstykke til nationaløkonomi. På den anden side er det den aktive politik, som udøves på samme baggrund.

Oprindelse

Begrebet blev lanceret under den 1. verdenskrig af Rudolf Kjellén, 1864-1922, en svensk politisk geograf. Kjellén var inspireret af den tyske geograf Friedrich Ratzel, som udgav sin bog «Politische Geographie» i 1897. Den amerikanske admiral Mahans teorier om søforsvarets rolle i verdenshistorien kunne også nævnes i denne sammenhæng.

Første Verdenskrig

Efter den første verdenskrig blev Kjellens ideer og begreber videreført i Vesteuropa. I England prægedes mellemkrigstiden af folk som James Fairgrieve og Halford Mackinder med sin Heartland-Theori. I Frankrig var der Paul Vidal de la Blache og Calille Vaullaux. Men frem for alt fandt geopolitikken god grobund i Weimarrepublikken. De ødelæggende virkninger af Versaillestraktaten gav tænkere som Karl Haushofer og Erich Obst noget at tygge på. Karl Haushofer grundlagde i 1924 «Tidsskrift for Geopolitik» (Zeitschrift für Geopolitik), som vandt anerkendelse over hele verden. Efter at Adolf Hitler blev valgt til kansler og præsident i 1933 blev bladet imidlertid mere og mere et talefør for Tysklands aktive politik.

Anden Verdenskrig

Da krigen var slut, var det også slut med de geopolitiske studier i Tyskland og instituttet for geopolitik blev nedlagt under de alieredes «Umerziehung», hvor al nationalsozialistisk politik og tankegods blev forbudt og mejslet ud af lovbøger og institutioner. Først i de senere år er geopolitik ved at blive stueren i Tyskland igen.

Geopolitik som politik

Enhver nation, som har en aktiv udenrigspolitik, vil udøve geopolitik i en eller anden udstrækning. Som praktisk politik afspejler geopolitikken til en vis grad folkenes indbyrdes kamp om en anvendelig niche. Fra biologien er det almindelig kendt og dens geopolitiske pendant er begrebet «Lebensraum», som blev et kærnebegreb i den nationalsocialistiske geopolitik. Hvor folkeslag bor tæt vil vækst medføre behov for at udvide nichen på bekostning af nabofolkets. Grænsestridigheder handler om vækst eller om tilgang til resurser. Den ultimate kamp mellem folkeslag går på liv og død og kvalifiserer til begrebet genocid, folkedrab.

Literatur

Bücher

 • Pepe Escobar: Globalistan: How the Globalized World Is Dissolving Into Liquid War. Ann Arbor, Michigan: Nimble Books, Januar 2007. - ISBN 0-97881-382-0 (10); ISBN 978-0978813826 * Zbigniew Brzezinski: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. 2002
 • Karl Haushofer: Geopolitische Grundlagen. 1935
 • Karl Haushofer: Geopolitik des Pazifischen Ozeans. Studien über die Wechselbeziehungen zwischen Geographie und Geschichte., 1938
 • Henning Heske: Haushofers neue Epigonen. Eine Warnung vor der Rehabilitierung der deutschen Geopolitik. In: Geographie und Schule 17, Heft 93, 1995
 • Henry Kissinger: Diplomacy. 1995
 • Rudolf Kjellen: Staten som livsform. 1917
 • Krejčí, Oskar: "Geopolitics of the Central European Region. The view from Prague and Bratislava" Bratislava: Veda, 2005. 494 p. (Free download)
 • Kritische Geographie (Udgiver): Geopolitik. Zur Ideologiekritik politischer Raumkonzepte. 2001.
 • Yves Lacoste: Geographie und politisches Handeln. Perspektiven einer neuen Geopolitik. 1990
 • Halford John Mackinder: Britain and the British Seas. 1904
 • Alfred T. Mahan: Der Einfluß der Seemacht auf die Geschichte. 1898/99 (2 Bind)
 • Otto Maull: Das Wesen der Geopolitik. 1941
 • Franz Neumann: Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944. Fischer Taschenbuch Verlag, 2004 (englische Originalausgabe 1942).
 • John O'Loughlin, Henning Heske: From 'Geopolitik' to 'Geopolitique': Converting a Discipline for War to a Discipline for Peace. In: Kliot, N. and Waterman, SS. (Hg.): The Political Geography of Conflict and Peace. London: Belhaven Press, 1991
 • Gearóid Ó Tuathail: Critical Geopolitics. 1996
 • Friedrich Ratzel: Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehres und des Krieges. 1897
 • Christian W. Spang: Karl Haushofer Re-examined – Geopolitics as a Factor within Japanese-German Rapprochement in the Inter-War Years?, in: C. W. Spang, R.-H. Wippich (eds.), Japanese-German Relations, 1895-1945. War, Diplomacy and Public Opinion. London, 2006, pp. 139-157.

Tidsskrifter

 • African Geopolitics
 • Journal of Middle Eastern geopolitics
 • Revue française de géopolitique
 • Zeitschrift für Geopolitik