Globalisering

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning

Begrebet globalisering er meget omdiskuteret og der hersker meget forskellige opfattelser af fænomenet ligesom der er stor uoverensstemmelse om hvornår denne proces egentlig kan anvendes til at beskrive internationale forhold. F.eks. hævder visse historikere at Romerrigets verden var præget af elementer af globalisering.

Grundtræk af globalisering

Dog er der en vis konsensus om, at globaliseringen dækker over en række tendenser, hvor netop den økonomiske udvikling i den verdensomspændende, globale økonomi er i fokus ligesom multinationale selskaber også er kendetegnende for denne proces. Desuden indgår også teknologi i globaliseringsbegrebet, idet særligt den teknologiske udvikling har medvirket til at fremme globaliseringen eksempelvis tv, telekommunikation og særligt IT-teknologi har gjort det muligt for folk at kommunikere med hinanden over landegrænser. Et andet aspekt som indgår i globaliseringen er individers grænseoverskridende bevægelser enten i form af turisme, bevægelsen af arbejdskraft over landegrænser (f.eks. billig arbejdskraft fra Østeuropa) eller flygtninge/indvandrere. Desuden indgår også kultur og politik som komponenter i globaliseringen, idet forskellige dele af befolkningen i et land deler kulturelle værdier med et andet befolkningssegment i et andet land. F.eks. liberale og venstreorienterede. Eller indvandrere i forskellige vestlige lande.

Modstand mod globalisering

Både folk på venstre- og højrefløjen har ytret kritik af denne proces, men ud for forskellige dagsordner og argumenter. Samtidig anser flere forskere globaliseringen som en reel trussel mod både demokratiet og velfærdsstaten.Stubbe.jpg
Denne artikel er kun påbegyndt. Tilføj gerne mere information hvis du ved noget om emnet.