Pacifisme

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning

Pacifisme

Har sit ophav i det latinske ord pax (fred).

Pacifisme er en retning, hvor den primære princip er modstand mod, at krige og konflikter løses ved vold. Pacifister anser menneskelivet for at være ukrænkeligt, dog findes der forskellige varianter inden for pacifismen. F.eks. anser nogle nødværge for at være legitimt.

Under den kolde krig formåede pacifistiske græsrodsbevægelser at mobilisere store befolkningsgrupper til at støtte deres protest mod atomvåben til trods for at dele af fresbevægelsen var inficeret af sovjetstøttede kommunistsympatisører.

Litteratur

Hasselbalch, Ole "Den stille krig. Sovjetiske påvirkningsoperationer mod Danmark under den kolde krig - forudsætninger, teknik og resultater", København 2001.