Racisme

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning

Racisme er et begreb som først blev lanceret for et større publikum af Magnus Hirschfeld (1868-1935), en jødisk læge og forsker i Tyskland som var specialiseret inden for det område som senere skulle blive kendt som sexualvidenskab - det videnskabelige studie af sexualiteten.

Hirschfeld benyttede begrebet på samme polemiske måde som det bruges i dagens Danmark. Stort set kalder ingen sin egen holdning racistisk, men begrebet benyttes som en nedsættende betegnelse på en samlig standpunkter som anvenderen betragter som videnskablig og/eller moralsk fejlagtig. Begrebet har følgelig ingen defineret objektiv betydning. Ofte men ikke altid benyttes det om standpunkter som udtrykkeligt eller underforstået hævder at menneskene har visse biologisk nedarvede egenskaber og at disse egenskaber er ujævnt fordelt mellem forskellige folkegrupper. Blandt andet benyttes begrebet til at betegne selve forestillingen om at der eksisterer forskellige folkegrupper eller menneskelige racer.


Den mest accepterede brug af ordet racisme er imidlertid som betegnelse for særbehandlig på grundlag af afstamning og fænotype. Et eksempel på racisme i denne forbindelse er de danske myndigheders politik om at positivt særbehandle mennesker som har sit ophav i lande udenfor Norden, f.eks når det gælder arbejdsmarkedstiltag og det som kaldes kvotering. Racisme af denne type som retter sig mod den europæiske majoritetsbefolkning benævnes som omvendt racisme, selv om denne betegnelse er fejlagtig.

Eksterne links