Svenskarnas parti

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
Svenskarnas parti (SvP) Svenskarnas partis symbol
Stefan Jacobsson - Partileder
SvP demonstration
SvP konference
SvP foldere

Svenskarnas parti (SvP) er et nationalistiskt parti, stiftet i 2008. Partiet er tilhængere af et svensk Sverige, der bygger på folkefællesskab og en politik som sætter svenskernes fællesinteresser først. I valget 2010 fik Svenskarnas parti sit første mandat i Grästorps kommune og partiets politik repræsenteres nu også i Nykvarn, Mönsterås, Hedemora og Lidköping fordi flere indvalgte byrådsmedlemmer er gået over fra andre partier til Svenskarnas parti.

Partileder

2008 - 2013 Daniel Höglund
2013 - Nuværende Stefan Jacobsson

Partistyrelse

Stefan Jacobsson – Partileder
Anders Ärleskog – Vicepartileder
Daniel Höglund – Partistrateg
Jonas Andersson – Partisekretær
Dan Eriksson – International sekretær
Daniel Spansk – Suppleant
Rickard Pekkarinen – Suppleant

Partinavn

Ved stiftelsen i 2008 var partiets navn Folkfronten. Inden partiet havde kunne samle 1500 underskrifter ind for at beskytte partinavnet i valgsammenhæng registrerede politiske modstandere navnet for et lokalt initiativ i Linköping. Dette medførte, at man traf en beslutning om at skifte navn. 1500 underskrifter blev samlet ind og i november 2009 blev det offentliggjort, at det nye partinavn var Svenskarnas parti (SvP).

Politik

Svenskarnas parti står for en nationalistisk (etnonationalistisk) politik med målsætningen om at skabe et svensk Sverige som styres af og for svenskerne. Grundlæggende målsætninger for Svenskarnas parti er at afskaffe multikulturen, stoppe al ikke-europæisk indvandring og omfordele de svenske ressourcer, så de går til svensker interesser.

Ved partistiftelsen fastlagdes ti politiske punkter som Svenskarnes partis politik tager udgangspunkt i og som ikke kan ændres.

  • 1. Sverige skal også i fremtiden være svensk: Kun mennesker, der tilhører den vestlige genetiske og kulturelle arv, som de etniske svenskere indgår i, skal kunne blive svenske medborgere.
  • 2. Sverige skal styres af svenskernes: Ikke-svenskere skal ikke tillades at besidde magtpositioner i det svenske samfund.
  • 3. Sverige skal styres for svenskerne: Alle politiske beslutninger skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for de etniske svenskeres interesser.
  • 4. Sverige skal styres på en så effektiv måde som muligt: Statsapparatet skal ledes af en moderne styreform, som så effektivt som muligt gavner svenskerne. Styreformen skal bygge på kompetence og ansvar, og dets opgave skal altid være at tjene befolkningen, aldrig det modsatte. Det styrende systems devise skal være forbedring, udvikling og hele folkets vel.
  • 5. Sverige skal have et egentligt selvstyre: Samarbejde med andre lande er fint, men der skal ikke laves aftaler, som indebære at suverænitetsafgivelse accepteres.
  • 6. Sverige skal være et trygt land at bo i: Tryghed, såvel individuelt som økonomisk, skal være udgøre en del af samfundets fundament.
  • 7. Menings- og ytringsfrihed: Alle spørgsmål skal være frie at diskuttere i Sverige, forskningen skal være fri og indskrænkning af den personlige integritet gennem statslig overvågning af ikke-kriminelle medborgere skal ikke tillades.
  • 8. Svenskerne skal eje de svenske ressourcer: Fundamentale svenske naturressourcer og almennyttig virksomhed skal ejes af det svenske folk, hvilket indebær at al profit fra disses økonomi overgår til befolkningen og ikke til udenlandske eller særlige interesser.
  • 9. Folkefællesskab og social retfærdighed skal gennemsyre samfundet: Klassesplittelse skal erstattes med klassefællesskab, hvor hele folkets kreative og produktive indsatser vurderes højt og ingen samfundsgruppe tillades at avancere på bekostning af nogen anden.
  • 10. Sverige skal have et stærkt miljø- og dyrebeskyttelsesprogram: Sverige har en unik natur, som er værd at beskytte og bevare. Fødevareindustrien og anden virksomhed hvor husdyr indgår må være etisk holdbar.


Eksterne links

Skabelon:Svensk nationalism