H.J. Hansen

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
H.J. Hansen

Hans Jacob Hansen, Født 10. August 1855 - Død 26. juni 1936. Zoolog og samtidsdebatør. Var i årene 1908 - 1931 en flittig skribent på Jyllandsposten. Advarede kort efter 1. Verdenskrig om at en ny krig truede.

Han var stærkt imod Folkeforbundet. Han skrev: "Kan Menneskets krigeriske Instinkter tæmmes virkningsfuldt og vedvarende ? Svaret lyder selvfølgelig kan de tæmmes", fastslog han og gav eksempler: Romerne, ægypterne, kineserne m.fl. "Det har altsaa tidt nok vist sig let for et Folk at undertrykke sine krigeriske Instinkter", fortsatte han, men citerede så en engelsk forfatter: "resultaterne er ufravigeligt ulykkebringende, demoraliserende og har været den direkte Aarsag til kuldkastning af riger, gjøren Folkeslag til Slaver og Ødelæggelse af sukcessive Civilisationer".Hansen måtte konkludere: "verden er ond; Hovedårsagen til Krig er den uudrydelige Begjærlighed, Hadskhed, Hævnlyst, Magtsyge og Herskersyge, som er medfødte Instinkter i den Menneskelige Natur. Den eneste Maade at bevare Freden paa er derfor væbnet Magt" (Jyllandsposten 7.10. 1923)

Han var skeptisk imod parlarmentarismen, som styreform, og stærkt imod marxismen. Var imod pøbelens unuancerede antisemitisme, men anså mange jøders undergravende virksomhed som f.eks i marxismen, med stor skepsis og bekymring.

Han havde en stor viden om insekter, og må i den forbindelse have haft en god forståelse for sociobiologi, der dog først blev defineret langt senere.

Peter Neerup Buhl har lavet en biografi i 1995. "H.J. Hansen - Zoolog og polemiker".

Stubbe.jpg
Denne artikel er kun påbegyndt. Tilføj gerne mere information hvis du ved noget om emnet.