Hans J. Morgenthau

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
Morgenthau.jpg

Hans J. Morgenthau, født 1904 och død 1980, hver en tysk-amerikansk jurist og statsteoretiker, som var en af hovedkrafterne bag den realistiske skole i studiet af international politik.

Grundet sin jødiske baggrund flygtede Morgenthau til USA i 1937, hvor han med sin massive kritik af idealismens principper lagde fundamentet for en helt ny form for udenrigspolitisk tænkning. I modsætning til idealismens tro på staters samarbejde, mulighederne for dannelsen af internationale institutioner til at tilvejebringe fred, menneskerettigheder osv. skulle udenrigspolitikken defineres ud fra den enkelte stats interesser. Magt var altid omdrejningspunktet for staters politik over for hinanden. Derfor ville stater altid forsøge at optimere deres magt. Ifølge Morgenthau kom staters magtbestræbelser og konkurrence om magt ikke kun til udtryk ved bilaterale relationer mellem stater eller ved større interaktioner mellem flere stater. Denne magtoptimering ville altid foregå og ville derfor også være tils stede i internationale organisationer og sammenslutninger. På trods af de retoriske tirader var hensigten i disse organisationer at søge magt ofte på subtil vis.

Morgenthaus hovedværk Politics Among Nations blev hurtigt en klassiker og flittig anvendt som grundbog i studiet af international politik på de amerikanske læreanstalter.

Morgenthaus tanker kan betragtes som en kritik af den idealisme som f.eks. den engelske premierminister Neville Chamberlain stod for. Eftersigende skulle det have været hans hensigt, at vise amerikanerne hvordan magt og magtbalance skulle være i centrum for udenrigspolitikken, imens de idealistiske luftkasteller, f.eks. den eftergivende politik over Hitler skulle tilsidesættes. Ligeledes kan Morgenthaus anskuelser anses som en kritik af den amerikanske præsident Woodrow Wilsons idealistiske bestræbelser på at gøre verden sikker for demokrati.


Stubbe.jpg
Denne artikel er kun påbegyndt. Tilføj gerne mere information hvis du ved noget om emnet.


Udvalgte bøger af Hans J. Morgenthau