Vederfølner

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
Vederfølner.jpg

Vederfølner, er i den nordiske mytologi en høg, der sidder imellem øjnene på en ørn, som sidder i toppen af verdenstræet Yggdrasil.

Også navnet på en forening, der blev dannet sommeren 2007 i Århus.

Foreningen er en demokratisk forening, der hylder ytringsfrihed og Grundloven.

Foreningens formål er at være et tværpolitisk netværk og fungere som samlingssted for nationalt sindede danskere, som nærer en stor bekymring for Danmarks fremtid.

Vederfølners målsætninger er

At tilstrømningen af flygtninge til Danmark skal forhindres, og at man i stedet yder hjælp til flygtninge i deres nærområder.

At tildelingen af danske statsborgerskaber skal ophøre, samt at det tilstræbes, at herboende indvandrere og flygtninge, fra ikke vestlige lande, samt deres efterkommere, i videst muligt omfang vender tilbage til deres oprindelsesland.

At alle herboende indvandrere og flygtninge, fra ikke-vestlige lande, samt deres efterkommere, skal hjemsendes eller alternativt vende tilbage til flygtningelejre i deres nærområder.

At vort samfund, vor kultur og vor lovgivning ikke må underkastes nogen indflydelse fra muslimsk side.

At enhver krænkelse af vor ytringsfrihed skal forhindres, og straffelovens bestemmelser om blasfemi og racisme i § 140 og §266b skal ophæves


Eksterne links