Wewelsburg

Fra Metapedia
Skift til: navigering, søgning
Wewelsburg1.jpg

Wewelsburg Større borganlæg opført i renæssancestil. Slottet er lokaliseret tæt ved byen Paderborn i delstaten Nord-Rhein Westfalen, Tyskland. Under det tredje rige var Wewelsburg centrum for nazisternes esoteriske anliggender.

Forhistorie.

Kort tid efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933 udvalgte SS-organisationen Wewelsburg som centrum for foretagendets skoling og forskning uafhængigt af selve nazipartiet, NSDAP. Reichsführer-SS Himmlers beslutningen om at anvende slottet blev formodentlig truffet på baggrund af hans nære rådgiver og mentor, Karl-Maria Wiliguts anbefalinger. Wiligut eller Weisthor havde til opgave at rådgive og vejlede reichsführer Himmler ved esoteriske anliggender, hvilket uden tvivl medvirkede til at han hurtig fik betegnelsen ”Himmlers Rasputin”. Efter orienteringen fra Wiligut valgte Himmler at besigtige stedet og blev straks fascineret af det særprægede borganlæg, som var trekantudformet og derfor lignede en spydspids, der pegede mod nord. Himmlers fascination blev uden tvivl forstærket af, at Wewelsburg lå tæt på Teutoburgerskoven, hvor germanerne i år 9. e. v. t. under ledelse af høvdingen Hermann skulle have stoppet romernes fremtrængning mod nord ind i Germanien. Endvidere var der forbundet en ældre profeti om området, idet et sted nær et slot i Westfalen skulle et vældigt slag have fundet sted, der stoppede hunnernes fremrykning. Borganlægget var således vævet ind i forskellige mytiske og historiske ting, hvilket gjorde det oplagt at anvende slottet som SS’ hovedcenter for uddannelse og forskning.


Niveauinddeling af nordtårnet, 1941


Opførelsen.

Selve lejekontrakten af slottet løb over en 100-årig periode, og allerede inden aftalen blev stadfæstet i det tidlige efterår 1934, var SS allerede i gang med at ombygge og udvide anlægget. Det er usikkert, hvornår SS’ opbygning af slottet blev iværksat, men byggeriet begyndte formentlig allerede kort i første halvdel af 1934.

Selve planen med Wewelsburg var følgende.

- I den sydlige fløj af slottet blev der udover et studieværelse til Himmler selv opført et stort forsamlingsrum også kaldet den store retssal samt et kaminværelse til repræsentative anliggender udsmykket med runesymboler og germanske illustrationer.

- Mere interessant er den vestlige fløj, der husede SS’ omfattende forskningsbibliotek bestående af 30.000 bind, hvoraf 16.000 omhandlede de gamle germanere. Dette spændende og uvurderlige bibliotek fik samme skæbne som vestfløjens enorme vinkælder på 40.000 flasker. Disse mange genstande blev stjålet i slutningen og tiden efter krigen. Dog skulle flere af disse bind befinde sig i England og USA i dag.

- I den nordlige del af slottet lå selve nordtårnet. Tårnet lå i ruiner og i 1938 blev selve udbygningen og restaureringen iværksat. Det var hensigten at konstruere et tårn i tre niveauer (se plantegningen fra 1941). Det øverste niveau omfattede en større kuppelsal, Gruppenführersaal, og på det midterste niveau ved jordniveau var søjlehallen, Obergruppenführersaal, lokaliseret. Gulvet i dette rum på jordniveau er belagt med grønt marmor, og i centrum af rummet forekommer en gulvmosaik med 12 SS-runer, som forestiller den legendariske sorte sol, der brændte over Nordpolen i urtiden. Langs væggen i salen er placeret 12 romansklignende søjler. På det tredje og nederste niveau var det vigtigste rum Gruft, Krypten, placeret, som var opført med inspiration fra mykenske kuppelgrave. Dette arkitektoniske præg stammede formentlig fra SS-arkæologen Wilhelm Jordan, der udover at tilhøre kredsen omkring Himmler på Wewelsburg også havde deltaget i rejser til Grækenland, hvor han blev inspireret af den mykenske kultur. I selve kuppelrummet var der langs væggen 12 forhøjninger, og i kryptens center var anlagt en cirkulær fordybning således, at lysindfaldet oplyste centreret. I centrum forekommer ligeledes tre trin, som danner en art symbolik. Et symbol har været anbragt i centrum, men det er ødelagt eller forsvundet. Krypten skulle fungere som centrum for en dødekult med tilhørende praktisering af begravelsesritualer.

Gruft - Krypten

Betydningen af 3 og 12

Tilstedeværelsen af tallene 3 og særligt 12 har givet anledning til forskellige udlægninger. Der hersker dog enighed om, at 3 referer til det tredje rige, hvorimod det er lidt mere usikkert med betydningen af 12. En teori går på, at Himmler havde en forestilling om 12 riddere forsamlet ved et rundt bord som i fortælling om Kong Arthur og dennes Camelot med Wiligut som Merlin. En anden og mere plausibel forklaring er, at de 12 riddere har været de 12 Obergruppenführer. Disse embedsmænd styrede de 12 departementer, som SS-organisationen var inddelt i. Blandt disse obergruppenführer figurerede bl.a. arkæologen Wilhelm Jordan.

Himmlers visioner med Wevelsburg.

Det har senere vist sig at Himmler havde omfattende visioner med borganlægget, der skulle udvides til at udgøre et omfattende kompleks omkranset af mure rundt om selve området. Se eventuelt dette lille filmklip på tysk, som illusterer de arkitektoniske planer for anlægget: [1]


Litteratur

  • Budkalven nr. 1 (4), maj 2002 ”Karl-Maria Wiligut”, s. 21-24. (2002)
  • S. Cook et S. Russel ”Heinrich Himmler's Camelot: Pictorial/Documentary, The Wewelsburg, Ideological Center of the SS 1934-1945”, 2000. (2000)Stubbe.jpg
Denne artikel er kun påbegyndt. Tilføj gerne mere information hvis du ved noget om emnet.